Badania dysfunkcji układu ruchu

Functional Movement Screen

FMS jest to ocena jakości wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla człowieka w codziennym życiu. Dzięki tej metodzie możemy zidentyfikować ograniczenia, dysfunkcje i asymetrie rzutujące na ruchy człowieka oraz jego aktywność sportową. Ocena FMS wytycza także kierunek działań korygujących zdiagnozowane dysfunkcje.

Test oceny narządu ruchu FMS jest kierowany do osób w każdym wieku i na każdym poziomie sprawności fizycznej – od osób nie ćwiczących po zawodowych sportowców.

Metoda FMS jest pomocna przy opracowaniu najlepszego planu treningowego i fizjoterapeutycznego indywidualnie dobranego do klienta/pacjenta.

Test FMS polega na wykonaniu 7 podstawowych zadań ruchowych ocenianych w punktacji od 0 do 3 punktów. Na podstawie karty z punktacją dobiera się właściwy plan treningowy / fizjoterapeutyczny, który pomoże zredukować słabe ogniwa łańcucha kinematycznego.

FMS niesie za sobą szereg korzyści:

 • Osiągnięcie lepszych efektów w sporcie
 • Redukcja dolegliwości bólowych
 • Zapobieganie kontuzjom i urazom
 • Poprawa koordynacji nerwowo – mięśniowej

 

Badanie wad postawy

Wiele osób boryka się z dolegliwościami bólowymi układu ruchu, a zwłaszcza kręgosłupa. Może być to spowodowane wadami postawy, do których zalicza się:

 • skoliozę,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy wypukłe,
 • plecy okrągło – wklęsłe,
 • plecy płaskie,
 • kolano szpotawe,
 • kolano koślawe,
 • stopę szpotawą,
 • stopę koślawą,
 • płaskostopie.

Wady postawy bywają wrodzone lub mogą być efektem chorób i schorzeń, ale także wiele z nich ma podłoże przeciążeniowe (m.in. praca siedząca).

Właściwa diagnoza pozwala na dobór odpowiedniego programu korygującego, dzięki czemu możemy zredukować ból, a także zadbać o prawidłową postawę będącą atrybutem zdrowych i sprawnych osób.